ExCeL London
ExCeL London

Suurin osa Suomen vesijohdoista ja viemäreistä on halkaisijaltaan pieniä. Tämän johdosta Suomi onkin eturintamassa pienten putkien saneerauksessa. Suomesta löytyy niin kunnallisten verkostojen kuin kiinteistöjen sisäpuolisten putkistojenkin saneeraukseen erikoistuneita urakoitsijoita.

Väyläviraston päivitetyn ohjeistuksen mukaisesti yleisten teiden alituksissa tulisi käyttää kaivamattomia tekniikoita aina kun mahdollista.

Tämä lisää tietysti huomattavasti kaivamattoman tekniikan ja siihen liittyvän teollisuuden mahdollisuuksia.

Suomessa on erinomainen putkimateriaaliteollisuus ja myös erittäin innovatiivisia tuotevalmistajia halkaisijaltaan pienikokoisille putkille. Tästä osoituksena on vuonna 2012 ISTT:n Sao Paolon konferenssissa myönnetty Product of the year -palkinto.

Suomen lisäksi kaivamattomilla tekniikoilla on valtavasti markkinapotentiaalia lähialueilla, kuten Tukholmassa, Tallinnassa ja Pietarissa, jotka ovat vain muutaman tunnin päässä Helsingistä.

Suomen kaivamattoman tekniikan markkinat sisältävät seuraavat tekniikat:

Image

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys (FiSTT)

Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys (FiSTT) perustettiin vuonna 1999. Nykyään sillä on erittäin energinen kansallinen hallitus ja laaja jäsenistö.

FiSTT:llä on erittäin läheinen suhde ympäristöministeriöön ja kaikkiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin.

Sillä on myös erittäin hyvät suhteet muihin Suomen vesialaan liittyviin yhdistyksiin.

FiSTT:n jäseninä on 20 paikallista yritystä jotka tekevät verkostojen saneerausta. Yhdistyksessä on mukana myös useita teollisuusyrityksiä, joista kahdelle on myönnetty Innovated Product Award ISTT:n ja NaSTT:n toimesta.

FiSTT tehnyt yhteistyötä Suomen ympäristöministeriön ja Vesilaitosyhdistyksen kanssa viemäreiden ja vesijohtojen saneerausten ohjeistuksen laatimisessa.

Väylävirasto

Väylävirasto (Väylä) mahdollistaa sujuvan, tehokkaan ja turvallisen matkustamisen ja kuljetuksen. Väylävirasto on vastuussa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä.

Väylävirasto vastaa valtion omistaman tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä ja ylläpidosta.

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Järjestäjänä

Image
Image
Image

Kannattajat

Image
Image
Image